Cinque Terre
Read More

นายรชานนท์ ลพบุตร นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ได้รับรางวัลพระราชทาน ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และ สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

Cinque Terre
Read More

คณะผู้บริหาร ครู บุลากรทางการศึกษา วอศ.เพชรบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร - พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ - กิจกรรมจิตอาสา และ พิธีจุดเทียนเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติ ร.4

Cinque Terre
Read More

โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2563 ณ. วัดเขาพระ ต.ทับค้าง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ณ. ค่ายลูกเสือครูเชียร เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 8-10 พ.ย. 2563

Cinque Terre
Read More

คณะครู อาจารย์ ผู้บริหารและ บุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ให้กับ ผู้อำนวยการ วรากร ชยุติกุล ที่ย้ายจาก วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว มารับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ขอต้อนรับ นายวรากร ชยุติกุล ย้ายเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา

Cinque Terre
Read More

แผนกวิชาการท่องเที่ยวเข้าร่วม การแข่งขันตอบปัญหาท่องเที่ยว "เมืองชายแดน" โดย นายกิติพงศ์ คงพวก นางสาวเทพธิดา กงแก้ว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Cinque Terre
Read More

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช พิธีวางพวงมาลา ณ. พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน)

Cinque Terre
Read More

กิจกรรม Day Camp ประดับแถบลูกเสือ-เนตรนารี

Cinque Terre
Read More

บริจาคสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม บ้านโป่งวิเชียร

Cinque Terre
Read More

พิธีมอบเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะ​วิชาชีพ​ ทักษะ​วิชาพื้นฐาน

Cinque Terre
Read More

กิจกรรมประชุมองค์การ​นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย​และการแข่งขันทักษะ​วิชาชีพ​ ทักษะ​วิชาพื้นฐาน​ วันที่ 14 ต.ค.2563

Cinque Terre
Read More

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระนครคีรี ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

ผู้เกษียณ กล่าวคำลา นักเรียนนักศึกษา

Cinque Terre
Read More

งานจรรโลงใจสองฝั่งโขง ดำเนินการโดยแผนกวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี วันที่ 29 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมลีลาวดีวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

วันพระราชทานธงชาติไทย วันที่ 28 กันยายน 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

เกษียณสุข เกษมสันต์ รักมั่นตลอดไป ปี 2563

Cinque Terre
Read More

วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ครบรอบ ๘๖ ปี วันที่ 20 กันยายน 2563 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

พิธีไหว้ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ร่วมพิธีการไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพ ระลึกถึงพระคุณของครู และเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีของไทย ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

คณะกรรมเข้ามาตรวจ ติดตาม และแก้ปัญหาการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ วันศุกร์ 3 กรกฎาคม 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

ถ่ายภาพทำบัตรประจำตัว นักเรียน นักศึกษาใหม่ แบบ ATM วันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

อบรมการใช้งานระบบ student care วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี​ ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี​

Cinque Terre
Read More

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2563 ณ บริเวณลานรัฐพิธีหน้าศาลากลาง จังหวัดเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

การแต่งกายและเครื่องแบบของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

Cinque Terre
Read More

ประชุมสรุปการปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนาฯ, แนวทางการปฏิบัติ, การเตรียมความพร้อม และจัดเล่มคู่มือการพัฒนาฯ (ออนไลน์) วันที่ 11-16 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประ ตึกชุมอุรุพงษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

รับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา รอบ สอศ.

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงค์ ในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

รับมอบตัวรอบปกติ 2

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี นำผลงานของนักเรียนนักศึกษา มาจัดแสดงในงานพระนครคีรีครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 6-15 มีนาคม 2563 ที่บริเวณด้านหน้าวิทยาลัยฯ

Cinque Terre
Read More

โครงการบรรพชา สามเณร และโครงการปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2563 ณ วัดเขาพระ ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ดำเนินงานโดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

พิธีบวงสรวง งานพระนครคีรี ครั้งที่ 34 วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4)

Cinque Terre
Read More

พิธีเปิดงานพระนครคีรี ครั้งที่ 34 วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 ณ เขาวังพระนครคีรี (อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี)

Cinque Terre
Read More

ยินดีกับแผนกการท่องเที่ยวด้วยนะครับ เก่งทั้งครูและเด็ก

Cinque Terre
Read More

ปกครองเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ แก้ไขปัญหานักเรียนที่ตกกิจกรรม วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน และฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

มอบเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับชาติ ครั้งที่ 29 ให้แก่นักเรียน ที่ได้รับรางวัลกลับมา

Cinque Terre
Read More

มอบเกียรติบัตร เด็กที่มีจิตอาสา

Cinque Terre
Read More

วันนักประดิษฐ์ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2/2562 ณ ที่หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ในวันที่ 18 ก.พ. 2563

Cinque Terre
Read More

รับมอบตัว นักเรียน นักศึกษา และรับเงินรายได้สถานศึกษาเป็นนักเรียน นักศึกษาใหม่ (รอบปกติ ๑) ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา วันที่ 29 มกราคม 2563 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

งานแสดงโขนพระราชทานศาลาเฉลิมกรุง รามเกียรติ์ "หนุมานชาญกำแหง" ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ มค. ๒๕๖๓ ณ ลาน อุทยาน ร.๔ จังหวัดเพชรบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ร่วมบริการจำหน่าย อาหารไทย คาว-หวาน โดยแผนกอาหารและโภชนาการ

Cinque Terre
Read More

การสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2532 ของระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ในวันเสาร์ - อาทิตย์ที่ 25 - 26 มกราคม 2563 สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

อุรุพงษ์เกมส์ ครั้งที่ 19/2563

Cinque Terre
Read More

ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินติดตามงานโครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียน ตชด. ในพื้นที่จังหวัดประจวบศีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี ในระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ซึ่งกองกับกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔ ได้จัดถวายพระกระยาหารกลางวัน ณ โรงเรียนตชด. นเรศวร บ้านห้วยโศก ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ / โรงเรียนตชด. บ้านซื่อ ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ / โรงเรียนตชด. ท่าวังหิน ตำบลเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ได้ขอความอนุเคราะห์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี จัดสถานที่ และจัดถวายพระกระยาหารกลางวัน ตามวัน เวลา และสถานที่นั้น

Cinque Terre
Read More

รับมอบตัว รับลงทะเบียน และรับเงินรายได้สถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รอบโควตา วันที่ 18 มกราคม 2563

Cinque Terre
Read More

พิธีบวงสรวงเหรียญกีฬา อุรุพงษ์เกม ครั้งที่ 19

Cinque Terre
Read More

โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 9 มกราคม 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

การประเมินนักศึกษาพระราชทาน

Cinque Terre
Read More

Cinque Terre
Read More

งานสร้างฝันเด็กเพชรบุรีสู่เส้นทางอาชีพ โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 23-24 ธันวาคม 2562

Cinque Terre
Read More

บรรยากาศงาน มนต์รักลูกทุ่ง ของสาขาวิชาการท่องเที่ยว

Cinque Terre
Read More

การสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงาน และฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

การประกวดสึดยอดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

Cinque Terre
Read More

ประชุมผู้ปกครอง วันที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

โครงการลูกเสือ "จิตอาสา" วันที่ 13 ธันวาคม 2562

Cinque Terre
Read More

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัล การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับ ภาคกลาง ครั้งที่ ๒๗

Cinque Terre
Read More

จิตอาสาอาชีวะ วอศ.พบ. ร่วมจัดทำอาหารรับรองในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ณ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร ในวันที่ 8 ธันวาคม 2562

Cinque Terre
Read More

ยินดีต้อนรับ คณะครูจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 8 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมอุรุพงษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

Cinque Terre
Read More

การอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่ 1/2563 วันที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมประกายเพชร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

พิธีทำบุญตักบาตรและวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 และประชาชนร่วมจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9

Cinque Terre
Read More

โครงการจิตอาสา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

พิธีเปิด งานประชุมวิชาการนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับ ภาคกลาง ครั้งที่ ๒๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ จังหวัดเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาได้รับหน้าที่ ทำกับข้าวให้กับนักวิ่ง ในงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3 เพชรบุรี หาดทรายเม็ดแรก โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562

Cinque Terre
Read More

การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

Cinque Terre
Read More

การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดเพชรบุรี ปีการศึกษา 2562

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด จังหวัดเพชรบุรี ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมประกายเพชร

Cinque Terre
Read More

อบรม e-book

Cinque Terre
Read More

เยาวชนสร้างชาติ NBI-YOUTH CLUB

Cinque Terre
Read More

งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั่น ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ ๒๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ พฤศจิการยน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม การจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 25 - 29 พฤศจิกายน 2562

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีร่วมทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน)

Cinque Terre
Read More

ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

การเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี วันที่ 9 - 11 ตุลาคม 2562

Cinque Terre
Read More

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ พระนครคีรี (เขาวัง) วันที่ 1 ตุลาคม 2562

Cinque Terre
Read More

โครงการอบรมโปรแกรมระบบงานพัสดุ mypsd V.8 และโปรแกรมระบบบริการงบประมาณและระบบคำขอใช้พัสดุ mypsd 1 ตุลาคม 2562

Cinque Terre
Read More

ปฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพ ภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี 29 ก.ย.2562

Cinque Terre
Read More

วันคล้ายวันสถาปนา 85 ปี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี 20 กันยายน 2562

Cinque Terre
Read More

งานเกษียณอายุราชการ 62 บุคลากร 20 กันยายน 2562 ณ หอวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

กาชาดเขามาเยี่ยมเด็กทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า และมามอบทุนการศึกษา

Cinque Terre
Read More

Exchange Students Project Phetchaburi Vocational College

Cinque Terre
Read More

โครงการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษา

Cinque Terre
Read More

การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับหน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี 19 สิงหาคม 2562

Cinque Terre
Read More

อบรมการใช้งานระบบ ศธ.๐๒ ออนไลน์ เพื่อบันทึกผลการเรียน วันที่ 14 ส.ค. 62 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

โครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ และพิธีลงนามความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

นำนักศึกษาประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนทัศนศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา วอศ.เพชรบุรี ร่วม ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับหน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

ทำสัญญา กยศ. ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 4 สิงหาคม 2562

Cinque Terre
Read More

Fix it Center วันที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

พิธีถวายพระพรชัยมงคล ทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬาดอนคานจังหวัดเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ยินดีต้อนรับ คณะคุณครูและนักศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมไทย ระหว่าง วันที่ 29 ก.ค.-27 ส.ค.62

Cinque Terre
Read More

ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป มอบเหรียญรางวัลและเกียรติ บัตรการแข่งขันกีฬา ระดับภาค ภาคกลาง ปฐมนครเกมส์ เพื่อเป็นเกียรติแก่นักกีฬา

Cinque Terre
Read More

Fix it Center วันที่ 27 - 29 กรกฏาคม 2562 ณ ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

พิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐

Cinque Terre
Read More

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ๑๐ ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร ณ ลานรัฐพิธีศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ๑๐

Cinque Terre
Read More

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 26 กราฎาคม 2562 โดย คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ คนงานและนักเรียนนักศึกษา ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

Fix it Center วันที่ 20 - 21 กรกฏาคม 2562 ณ ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

โครงการสภากาแฟจังหวัดเพชรบุรี ยามเช้า โดย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคลังประจำจังหวัดเพชรบุรี 23 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมวิทยาอาชีวศึกษาเพชรบุรี