Decrease text size Decrease text size

อุรุพงษ์เกมส์ ครั้งที่ 18

22 ม.ค. 2562อุรุพงษ์เกมส์ งานกิจกรรม จัดโครงการกีฬาภายในวิทยาลัยฯ อุรุพงษ์เกมส์ ครั้งที่ 18 มีการแข่งขัน
กีฬา-กรีฑา ระหว่างนักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ และเกิดความสามัคคี ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ที่สนามกีฬาของวิทยาลัยฯ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

จำนวนผู้เข้าชม