Decrease text size Decrease text size

สุดยอดมัคคุเทศก์ นักเรียน สาขาวิชาการท่องเที่ยว เข้าแข่งขันทักษะตอบปัญหาการท่องเที่ยว ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

24 ม.ค. 2562สุดยอดมัคคุเทศก์ นักเรียน สาขาวิชาการท่องเที่ยว เข้าแข่งขันทักษะตอบปัญหาการท่องเที่ยว ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
รับเกียรติบัตร พร้อมเงินสด 4,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเกียรติบัตรพร้อมเงินสด 2,000 บาท จัดโดยสาขาวิชาการท่องเที่ยวคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วันที่ 17 มกราคม 2562

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

จำนวนผู้เข้าชม