Decrease text size Decrease text size

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนำผลิตภัณฑ์ ของดีจังหวัดเพชรบุรีประชาสัมพันธ์งานพระนครคีรี ครั้งที่ 33

25 ม.ค. 2562ผลิตภัณฑ์อาชีวะ นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนำผลิตภัณฑ์ ของดีจังหวัดเพชรบุรีประชาสัมพันธ์งานพระนครคีรี ครั้งที่ 33 ที่ รายการ แจ๋ว สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 วันที่ 24 มกราคม 2562 โดยนำน้ำปรุง น้ำหอมจากดอกไม้ และพืชสมุนไพรไทย ฝีมือนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ไปร่วมจัดแสดงในรายการด้วย

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

จำนวนผู้เข้าชม