Decrease text size Decrease text size

งานพระนครคีรีเมืองเพชร ครั้งที่ 32 กับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

14 ก.พ. 2562วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี จำหน่ายอาหารหน้าวิทยาลัยฯและสอน 108 อาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

จำนวนผู้เข้าชม