Decrease text size Decrease text size

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (รอบ 2) ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)

14 มี.ค. 2562ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (รอบ 2) ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

จำนวนผู้เข้าชม