ประธานหลักสูตร

นางบัวทิพย์ ชิตรัตน์
ประธานหลักสูตรคอมพิวเตอร์ฯ
นางสาวเกศินี มรนนท์
ประธานหลักสูตรการโรงแรม
นางสาวศิริมัทติญา โรจนกสินารายณ์
ประธานหลักสูตรการตลาด
PBPVC | News

News . . .

PBPVC | News

ข่าวประชาสัมพันธ์

PBPVC | News

คณะครู อาจารย์ ผู้บริหารและ บุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ให้กับ ผู้อำนวยการ วรากร ชยุติกุล ที่ย้ายจาก วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว มารับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

4 พ.ย. 2020
PBPVC | News

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ขอต้อนรับ นายวรากร ชยุติกุล ย้ายเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา

1 พ.ย. 2020
PBPVC | News

แผนกวิชาการท่องเที่ยวเข้าร่วม การแข่งขันตอบปัญหาท่องเที่ยว "เมืองชายแดน" โดย นายกิติพงศ์ คงพวก นางสาวเทพธิดา กงแก้ว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

27 ต.ค. 2020
PBPVC | News

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช พิธีวางพวงมาลา ณ. พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน)

23 ต.ค. 2020
PBPVC | News

กิจกรรม Day Camp ประดับแถบลูกเสือ-เนตรนารี

21 ต.ค. 2020
PBPVC | News

บริจาคสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม บ้านโป่งวิเชียร

16 ต.ค. 2020
PBPVC | News

พิธีมอบเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะ​วิชาชีพ​ ทักษะ​วิชาพื้นฐาน

15 ต.ค. 2020
PBPVC | News

กิจกรรมประชุมองค์การ​นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย​และการแข่งขันทักษะ​วิชาชีพ​ ทักษะ​วิชาพื้นฐาน​ วันที่ 14 ต.ค.2563

14 ต.ค. 2020
PBPVC | News

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระนครคีรี ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

1 ต.ต. 2020
Subject

ข้อมูลการเปิดรับสมัคร

-


เกณฑ์การรับสมัคร หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ต่อเนื่อง (คลิก)
เกณฑ์การรับสมัคร หลักสูตรการโรงแรม ต่อเนื่อง (คลิก)
เกณฑ์การรับสมัคร หลักสูตรการตลาด ต่อเนื่อง (คลิก)
Get in touch

Contact Us