PBPVC | News

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด

PBPVC | News

คณะครู อาจารย์ ผู้บริหารและ บุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ให้กับ ผู้อำนวยการ วรากร ชยุติกุล ที่ย้ายจาก วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว มารับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

4 พ.ย. 2020
PBPVC | News

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ขอต้อนรับ นายวรากร ชยุติกุล ย้ายเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา

1 พ.ย. 2020
PBPVC | News

แผนกวิชาการท่องเที่ยวเข้าร่วม การแข่งขันตอบปัญหาท่องเที่ยว "เมืองชายแดน" โดย นายกิติพงศ์ คงพวก นางสาวเทพธิดา กงแก้ว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

27 ต.ค. 2020
PBPVC | News

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช พิธีวางพวงมาลา ณ. พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน)

23 ต.ค. 2020
PBPVC | News

กิจกรรม Day Camp ประดับแถบลูกเสือ-เนตรนารี

21 ต.ค. 2020
PBPVC | News

บริจาคสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม บ้านโป่งวิเชียร

16 ต.ค. 2020
PBPVC | News

พิธีมอบเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะ​วิชาชีพ​ ทักษะ​วิชาพื้นฐาน

15 ต.ค. 2020
PBPVC | News

กิจกรรมประชุมองค์การ​นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย​และการแข่งขันทักษะ​วิชาชีพ​ ทักษะ​วิชาพื้นฐาน​ วันที่ 14 ต.ค.2563

14 ต.ค. 2020
PBPVC | News

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระนครคีรี ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

1 ต.ต. 2020
PBPVC | News

ผู้เกษียณ กล่าวคำลา นักเรียนนักศึกษา

30 ก.ย. 2020
PBPVC | News

งานจรรโลงใจสองฝั่งโขง ดำเนินการโดยแผนกวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี วันที่ 29 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมลีลาวดีวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

29 ก.ย. 2020
PBPVC | News

วันพระราชทานธงชาติไทย วันที่ 28 กันยายน 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

28 ก.ย. 2020
PBPVC | News

เกษียณสุข เกษมสันต์ รักมั่นตลอดไป ปี 2563

23 ก.ย. 2020
PBPVC | News

วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ครบรอบ ๘๖ ปี วันที่ 20 กันยายน 2563 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

20 ก.ย. 2020
PBPVC | News

พิธีไหว้ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ร่วมพิธีการไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพ ระลึกถึงพระคุณของครู และเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีของไทย ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

11 ก.ย. 2020
PBPVC | News

คณะกรรมเข้ามาตรวจ ติดตาม และแก้ปัญหาการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ วันศุกร์ 3 กรกฎาคม 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

3 ก.ค. 2020
PBPVC | News

ถ่ายภาพทำบัตรประจำตัว นักเรียน นักศึกษาใหม่ แบบ ATM วันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

24 มิ.ย. 2020
PBPVC | News

อบรมการใช้งานระบบ student care วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

18 มิ.ย. 2020
PBPVC | News

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี​ ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี​

3 มิ.ย. 2020
PBPVC | News

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2563 ณ บริเวณลานรัฐพิธีหน้าศาลากลาง จังหวัดเพชรบุรี

3 มิ.ย. 2020
PBPVC | News

การแต่งกายและเครื่องแบบของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

31 พ.ค. 2020
PBPVC | News

ประชุมสรุปการปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนาฯ, แนวทางการปฏิบัติ, การเตรียมความพร้อม และจัดเล่มคู่มือการพัฒนาฯ (ออนไลน์) วันที่ 11-16 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประ ตึกชุมอุรุพงษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

17 พ.ค. 2020
PBPVC | News

รับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา รอบ สอศ.

2 พ.ค. 2020
PBPVC | News

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงค์ ในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

6 เม.ย. 2020
PBPVC | News

รับมอบตัวรอบปกติ 2

14 มี.ค. 2020
PBPVC | News

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี นำผลงานของนักเรียนนักศึกษา มาจัดแสดงในงานพระนครคีรีครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 6-15 มีนาคม 2563 ที่บริเวณด้านหน้าวิทยาลัยฯ

9 มี.ค. 2020
PBPVC | News

โครงการบรรพชา สามเณร และโครงการปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2563 ณ วัดเขาพระ ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ดำเนินงานโดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

7 มี.ค. 2020
PBPVC | News

พิธีบวงสรวง งานพระนครคีรี ครั้งที่ 34 วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4)

6 มี.ค. 2020
PBPVC | News

พิธีเปิดงานพระนครคีรี ครั้งที่ 34 วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 ณ เขาวังพระนครคีรี (อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี)

5 มี.ค. 2020
PBPVC | News

ยินดีกับแผนกการท่องเที่ยวด้วยนะครับ เก่งทั้งครูและเด็ก

26 ก.พ. 2020
PBPVC | News

ปกครองเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ แก้ไขปัญหานักเรียนที่ตกกิจกรรม วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

26 ก.พ. 2020
PBPVC | News

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน และฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

21 ก.พ. 2020
PBPVC | News

มอบเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับชาติ ครั้งที่ 29 ให้แก่นักเรียน ที่ได้รับรางวัลกลับมา

20 ก.พ. 2020
PBPVC | News

มอบเกียรติบัตร เด็กที่มีจิตอาสา

19 ก.พ. 2020
PBPVC | News

วันนักประดิษฐ์ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2/2562 ณ ที่หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ในวันที่ 18 ก.พ. 2563

18 ก.พ. 2020
PBPVC | News

รับมอบตัว นักเรียน นักศึกษา และรับเงินรายได้สถานศึกษาเป็นนักเรียน นักศึกษาใหม่ (รอบปกติ ๑) ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

8 ก.พ. 2020
PBPVC | News

โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา วันที่ 29 มกราคม 2563 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

29 ม.ค. 2020
PBPVC | News

งานแสดงโขนพระราชทานศาลาเฉลิมกรุง รามเกียรติ์ "หนุมานชาญกำแหง" ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ มค. ๒๕๖๓ ณ ลาน อุทยาน ร.๔ จังหวัดเพชรบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ร่วมบริการจำหน่าย อาหารไทย คาว-หวาน โดยแผนกอาหารและโภชนาการ

27 ม.ต. 2020
PBPVC | News

การสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2532 ของระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ในวันเสาร์ - อาทิตย์ที่ 25 - 26 มกราคม 2563 สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

26 ม.ค. 2020
PBPVC | News

อุรุพงษ์เกมส์ ครั้งที่ 19/2563

20 ม.ค. 2020
PBPVC | News

ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินติดตามงานโครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียน ตชด. ในพื้นที่จังหวัดประจวบศีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี ในระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ซึ่งกองกับกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔ ได้จัดถวายพระกระยาหารกลางวัน ณ โรงเรียนตชด. นเรศวร บ้านห้วยโศก ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ / โรงเรียนตชด. บ้านซื่อ ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ / โรงเรียนตชด. ท่าวังหิน ตำบลเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ได้ขอความอนุเคราะห์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี จัดสถานที่ และจัดถวายพระกระยาหารกลางวัน ตามวัน เวลา และสถานที่นั้น

18 ม.ต. 2020
PBPVC | News

รับมอบตัว รับลงทะเบียน และรับเงินรายได้สถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รอบโควตา วันที่ 18 มกราคม 2563

18 ม.ต. 2020
PBPVC | News

พิธีบวงสรวงเหรียญกีฬา อุรุพงษ์เกม ครั้งที่ 19

10 ม.ค. 2020
PBPVC | News

โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 9 มกราคม 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

9 ม.ค. 2020
PBPVC | News

การประเมินนักศึกษาพระราชทาน

8 ม.ค. 2020
PBPVC | News

งานสร้างฝันเด็กเพชรบุรีสู่เส้นทางอาชีพ โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 23-24 ธันวาคม 2562

23 ธ.ค. 2019
PBPVC | News

บรรยากาศงาน มนต์รักลูกทุ่ง ของสาขาวิชาการท่องเที่ยว

21 ธ.ค. 2019
PBPVC | News

การสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงาน และฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

19 ธ.ค. 2019
PBPVC | News

การประกวดสึดยอดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

18 ธ.ค. 2019
PBPVC | News

ประชุมผู้ปกครอง วันที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

15 ธ.ค. 2019
PBPVC | News

โครงการลูกเสือ "จิตอาสา" วันที่ 13 ธันวาคม 2562

14 ธ.ค. 2019
PBPVC | News

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัล การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับ ภาคกลาง ครั้งที่ ๒๗

13 ธ.ค. 2019
PBPVC | News

จิตอาสาอาชีวะ วอศ.พบ. ร่วมจัดทำอาหารรับรองในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ณ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร ในวันที่ 8 ธันวาคม 2562

9 ธ.ค. 2019
PBPVC | News

ยินดีต้อนรับ คณะครูจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 8 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมอุรุพงษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

8 ธ.ค. 2019
PBPVC | News

การอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่ 1/2563 วันที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมประกายเพชร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

6 ธ.ค. 2019
PBPVC | News

พิธีทำบุญตักบาตรและวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 และประชาชนร่วมจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9

5 ธ.ค. 2019
PBPVC | News

โครงการจิตอาสา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

5 ธ.ค. 2019
PBPVC | News

พิธีเปิด งานประชุมวิชาการนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับ ภาคกลาง ครั้งที่ ๒๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ จังหวัดเพชรบุรี

29 พ.ย. 2019
PBPVC | News

วิทยาลัยอาชีวศึกษาได้รับหน้าที่ ทำกับข้าวให้กับนักวิ่ง ในงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3 เพชรบุรี หาดทรายเม็ดแรก โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562

24 พ.ย. 2019
PBPVC | News

การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

19 พ.ย. 2019
PBPVC | News

การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดเพชรบุรี ปีการศึกษา 2562

8 พ.ย. 2019
PBPVC | News

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด จังหวัดเพชรบุรี ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมประกายเพชร

7 พ.ย. 2019
PBPVC | News

อบรม e-book

3 พ.ย. 2019
PBPVC | News

เยาวชนสร้างชาติ NBI-YOUTH CLUB

3 พ.ย. 2019
PBPVC | News

งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั่น ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ ๒๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ พฤศจิการยน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดเพชรบุรี

25 ต.ค. 2019
PBPVC | News

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม การจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 25 - 29 พฤศจิกายน 2562

24 ต.ค. 2019
PBPVC | News

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีร่วมทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน)

23 ต.ค. 2019
PBPVC | News

ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

17 ต.ค. 2019
PBPVC | News

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

13 ต.ค. 2019
PBPVC | News

การเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี วันที่ 9 - 11 ตุลาคม 2562

11 ต.ค. 2019
PBPVC | News

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ พระนครคีรี (เขาวัง) วันที่ 1 ตุลาคม 2562

1 ต.ค. 2019
PBPVC | News

โครงการอบรมโปรแกรมระบบงานพัสดุ mypsd V.8 และโปรแกรมระบบบริการงบประมาณและระบบคำขอใช้พัสดุ mypsd 1 ตุลาคม 2562

1 ต.ค. 2019
PBPVC | News

ปฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพ ภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี 29 ก.ย.2562

29 ก.ย. 2019
PBPVC | News

วันคล้ายวันสถาปนา 85 ปี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี 20 กันยายน 2562

20 ก.ย. 2019
PBPVC | News

งานเกษียณอายุราชการ 62 บุคลากร 20 กันยายน 2562 ณ หอวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

20 ก.ย. 2019
PBPVC | News

กาชาดเขามาเยี่ยมเด็กทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า และมามอบทุนการศึกษา

4 ก.ย. 2019
PBPVC | News

Exchange Students Project Phetchaburi Vocational College

27 ส.ค. 2019
PBPVC | News

โครงการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษา

20 ส.ค. 2019
PBPVC | News

การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับหน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี 19 สิงหาคม 2562

19 ส.ค. 2019
PBPVC | News

อบรมการใช้งานระบบ ศธ.๐๒ ออนไลน์ เพื่อบันทึกผลการเรียน วันที่ 14 ส.ค. 62 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

15 ส.ค. 2019
PBPVC | News

โครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ และพิธีลงนามความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

14 ส.ค. 2019
PBPVC | News

นำนักศึกษาประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนทัศนศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี

14 ส.ค. 2019
PBPVC | News

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา วอศ.เพชรบุรี ร่วม ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

9 ส.ค. 2019
PBPVC | News

การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับหน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

7 ส.ค. 2019
PBPVC | News

ทำสัญญา กยศ. ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 4 สิงหาคม 2562

4 ส.ค. 2019
PBPVC | News

Fix it Center วันที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

3 ส.ค. 2019
PBPVC | News

พิธีถวายพระพรชัยมงคล ทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬาดอนคานจังหวัดเพชรบุรี

28 ก.ค. 2019
PBPVC | News

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ยินดีต้อนรับ คณะคุณครูและนักศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมไทย ระหว่าง วันที่ 29 ก.ค.-27 ส.ค.62

29 ก.ค. - 27 ส.ค. 2019
PBPVC | News

ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป มอบเหรียญรางวัลและเกียรติ บัตรการแข่งขันกีฬา ระดับภาค ภาคกลาง ปฐมนครเกมส์ เพื่อเป็นเกียรติแก่นักกีฬา

31 ก.ค. 2019
PBPVC | News

Fix it Center วันที่ 27 - 29 กรกฏาคม 2562 ณ ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

27 - 29 ก.ค. 2019
PBPVC | News

พิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐

28 ก.ค. 2019
PBPVC | News

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ๑๐ ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร ณ ลานรัฐพิธีศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ๑๐

28 ก.ค. 2019
PBPVC | News

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 26 กราฎาคม 2562 โดย คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ คนงานและนักเรียนนักศึกษา ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

26 ก.ค. 2019
PBPVC | News

Fix it Center วันที่ 20 - 21 กรกฏาคม 2562 ณ ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

20 - 21 ก.ค. 2019
PBPVC | News

โครงการสภากาแฟจังหวัดเพชรบุรี ยามเช้า โดย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคลังประจำจังหวัดเพชรบุรี 23 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมวิทยาอาชีวศึกษาเพชรบุรี

23 ก.ค. 2019
PBPVC | News

โครงการอบรมความรู้จราจรและทำใบอนุณาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ประจำปีการศึกษา 2562 20 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมประกายเพชร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

20 ก.ค. 2019
PBPVC | News

การสัมมนานักเรียนนักศึกษาฝึกงาน และฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 18 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

18 ก.ค. 2019
PBPVC | News

พิธีซ้อมรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 13 กรกฎาคม 2562 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

13 ก.ค. 2019
PBPVC | News

คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ คนงาน และนักเรียนนักศึกษา ถวายเทียน กิจกรรมทำบุญหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียน ณ วัดรัตนตรัย เพชรบุรี ปี 2562 10 ก.ค. 62

10 ก.ค. 2019
PBPVC | News

กิจกรรมทำบุญหล่อเทียนพรรษา ปี 2562 หล่อเทียนพรรษา เป็นประเพณีที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ที่มีมาแต่ครั้งโบราณกาลในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พิธีหล่อเทียนจัดเป็นพระราชกุศลและเป็นงานบุญทั่วไปของชาวบ้าน อีกด้วย โดยกำหนดจัดงานราชพิธีหล่อเทียนขึ้นในเดือน ๘ ของทุกปี ก่อนเข้าพรรษา โดย..คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ คนงานและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

12 ก.ค. 2019
PBPVC | News

โครงการพัฒนานักเรียนนักศึกษาด้านการเป็นผู้ประกอบการ 5 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมประกายเพชร โดย ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเพชรบุรี

5 ก.ค. 2019
PBPVC | News

มุ่งมั่นแก้ไข ขจัดยาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

26 มิ.ย. 2019
PBPVC | News

การประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคกลาง ปีกากศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

18 มิ.ย. 2019
PBPVC | News

โครงการฝึกอบรมพัฒนาครูอาชีวศึกษา หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนาภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในวันที่ 14-16 มิถุนายน 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

17 มิ.ย. 2019
PBPVC | News

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

13 มิ.ย. 2019
PBPVC | News

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒๙ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเพชรบุรี วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

12 มิ.ย. 2019
PBPVC | News

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

3 มิ.ย. 2019
PBPVC | News

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราข ๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

3 มิ.ย. 2019
PBPVC | News

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจัดพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และกิจกรรม ปลูกต้นไม้ 1,000,000 ต้น วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

31 พ.ค. 2019
PBPVC | News

พันตำรวจโทเอกชัย ศรีเมือง รองผู้กำกับการจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี บรรยายให้ความรู้ เรื่องการทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา แก่คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่นักเรียน นักศึกษา ที่หอ ประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

31 พ.ค. 2019
PBPVC | News

โครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษา วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562

29 พ.ค. 2019
PBPVC | News

ทำบุญอาคารแก้วเจ้าจอม อาคารรัตนมณี และเรือนพยาบาล วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

23 พ.ค. 2019
PBPVC | News

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

20 พ.ค. 2019
PBPVC | News

ยินดีต้อนรับ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วันศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมตึกอุรุพงษ์

16 พ.ค. 2019
PBPVC | News

โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ทุกแผนกวิชา ประจำปีการศึกษา 2562 วันศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

16 พ.ค. 2019
PBPVC | News

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

8 พ.ค. 2019
PBPVC | News

โครงการสอนปรับพื้นฐานของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 1 - 2 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

4 พ.ค. 2019
PBPVC | News

ปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ประจำภาคเรียน ปี 2562 (วันแรก)

1 พ.ค. 2019
PBPVC | News

พิธีปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทาน ตามโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมราชย์ฉัตรวัฒนา จังหวัดเพชรบุรี ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ #ภาพโดยนายชยุต

1 พ.ค. 2019
PBPVC | News

ยินดีต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ วันที่ 29 เมษายน 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

1 พ.ค. 2019
PBPVC | News

การสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 สาขาวิชาการโรงแรม วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

30 เม.ย. 2019
PBPVC | News

โครงการพัฒนาบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

26 เม.ย. 2019
PBPVC | News

ประเพณีในวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ขอพร ปี 2562

9 เม.ย. 2019
PBPVC | News

รับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ รอบ 3 ณ ห้องประชุมประกายเพชร ในวันที่ 9 เมษายน 2562

9 เม.ย. 2019
PBPVC | News

อบรม Young ios, Developer Camp

8 เม.ย. 2019
PBPVC | News

พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ท่าน้ำวัดท่าไชยศิริ จ.เพชรบุรี สำหรับทำน้ำสรงมุรธาภิเษกและน้ำอภิเษก เมื่อเวลา 10.30 น วันนี้ 6 เมษายน 2562 ชมรมถ่ายภาพเพชรบุรี

8 เม.ย. 2019
PBPVC | News

พิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

8 เม.ย. 2019
PBPVC | News

ศูนย์ซ่อมสร้าง Fix it Center

8 เม.ย. 2019
PBPVC | News

พิธีรับใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา

31 มี.ค. 2019